Stor flexibilitet av form och färger vad det

   gäller naturtrogen sten för inne och utomhus miljö

        flex-c-ment   Kontakt   Konst

 

 

•  flex-c-ment för ytbeläggning av vägg entré/källartrappa,  husgrund, stenmur, ute som inomhus.>>

 

•  Trapprenovering >>

 

Kontakt>>

             

Trappa med en beläggning av flex-c-ment

Copyright ® stenform & dekor December 2013

  

Stenform & dekor

Vejbyslättsv. 190 C

266 55 Vejbystrand

 

Effekfull  inredning och exteriör